• onderzoek-04
  • brandwacht-04
  • IMG_1001
  • evenementen-01
  • slide1-4FireXL

Een juiste focus op veiligheid. Dat is waar 4FireXL voor staat.
Wij helpen u graag met ons uitgebreid dienstenpakket

 

Trainingen bedrijfshulpverlening


Het gaat bij bedrijfshulpverlening om goed getraind en gemotiveerd personeel. Mensen die precies weten wat ze moeten doen bij een ongeluk, brand, calamiteit of ontruiming.

Advies brandveiligheid


4fireXL adviseert architecten, projectontwikkelaars en aannemers over brandveiligheid en de wet- en regelgeving tijdens de aanvraagfase van bouwplannen.

Toetsing bouwplannen


4fireXL ondersteunt opdrachtgevers bij bouwplantoetsing en bouwaanvragen.

Vergunningen en meldingen


Als in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, is het noodzakelijk een gebruiks vergunning aan te vragen.

Brandveiligheids installaties


4fireXL ondersteunt en adviseert over de inzet van brandveiligheidsinstallaties.

Berekeningen en analyses


Als eigenaar, ontwikkelaar of gebruiker van een woning of bedrijfsgebouw bent u in sommige gevallen verplicht om een vuurlastberekening te maken.

RI&E en Noodplannen


4fireXL kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan volgens de richtlijn NTA 8112.

Kleine blusmiddelen


4fireXL kan tegen scherpe prijs uw blusmiddelen en BHV-materialen leveren en onderhouden.

Opdrachtgevers