focus op veiligheid

Gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen

Gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen

4FireXL kent alle ins en outs van de gemeentelijke brandweerorganisatie. Hierdoor kunnen we projecten met gebruiksvergunningen of gebruiksmeldingen van overheden en andere opdrachtgevers efficiënt begeleiden en afronden. Als in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, is het noodzakelijk een gebruiksvergunning aan te vragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld ziekenhuizen, kinderopvang, verpleeg- en verzorgingshuizen en gevangenissen.

Voor veel andere gebouwen volstaat het indienen van de gebruiksmelding. Gemeenten toetsen die melding en bepalen wanneer er controle ter plekke plaatsvindt.