Ontruimingsplan c.q. bedrijfsnoodplan

4FireXL kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan volgens de richtlijn NTA 8112. Een werkgever is namelijk wettelijk verplicht om te zorgen dat werknemers geen nadelige gevolgen ondervinden van rook- en hitteontwikkeling door brand.

Risico Inventarisatie & Evaluatie /  Een veilige plek om te werken

Vanuit de wet is werkgever verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Ook voor uw eigen bedrijfsvoering is het goed om de veiligheid op de werkvloer in uw organisatie te borgen. De veiligheidskundigen van 4firexl staan voor u klaar om u te helpen bij het opmaken en toetsen van uw RI&E zodat uw werknemers in een veilige werkomgeving kunnen werken.

Interne kennisoverdracht
Wij helpen u graag bij interne kennisoverdracht. Tijdens een rondgang door uw bedrijf maken we een risicoscan. Vervolgens stellen we een Plan van Aanpak op en bespreken we die punten waarop we u van dienst kunnen zijn met advies, begeleiding en uitvoering.