focus op veiligheid

Advies brandveiligheid

4FireXL adviseert

architecten, projectontwikkelaars en aannemers over brandveiligheid en de wet- en regelgeving tijdens de aanvraagfase van bouwplannen. Zo kan ongewenste vertraging van projecten en bouwplannen worden voorkomen.

4FireXL voert brandveiligheidsinspecties uit voor nieuwbouwprojecten en bestaande gebouwen. Het in kaart brengen van de brandveiligheid kan om verschillende redenen van belang zijn. Bijvoorbeeld voor verzekeraars, aan- en verkoop of overheidseisen.

4FireXL kan brandrookscheidingen, brandmeldinstallaties, brandveiligheidsinstallaties en vluchtroutes beoordelen. Het beoordelen van brandkleppen, brandmanchetten en brandwerende coatings vraagt specialistische kennis die wij in onze rapporten graag begrijpelijk voor u uiteenzetten.